Vitaliteit

Vitaliteit

De ene gezonde persoon gaat vol energie en daadkracht door het leven; een ander 'gezond' persoon kan zich nauwelijks door de dag heen slepen.

Vitaliteit is duidelijk meer dan het ontbreken van klachten.

Een vitale organisatie is succesvol en heeft een hoge productiviteit. De vitaliteit van de som der individuen bepaalt de mate waarin de organisatie kan presteren, ontwikkelen en veranderen. Wij gaan uit van verschillende dimensies en baseren onze aanpak daarop om uiteindelijk de vitaliteit te verbeteren.

Bedenk daarbij hoe belangrijk termen als energie, dynamiek, zingeving of leefgewoonten bijvoorbeeld zijn voor vitaliteit. Ons doel is om mensen te vitaliseren zodat ze werkfit worden en daardoor optimaal kunnen presteren.

Vitaliteitsbeleid

Iedereen is zich bewust van het belang van een “vitaliteitsbeleid”. Echter, niet iedereen
is in staat dat te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Het is van belang, dat iemand die deelneemt aan de WRKFiT training er vanuit kan gaan dat er binnen de organisatie daadwerkelijk werk wordt gemaakt van de nieuwe inzichten. Zodat de medewerker op langere termijn optimaal inzetbaar is/wordt en weer met plezier kan werken.

Iemand die met plezier werkt, ingezet wordt in datgene waar hij/zij goed in is (talent) en die fit is, rendeert optimaal voor de organisatie.

Delen is leuk!