WRKFiT worden


Workshops WRKFiT

Wij willen graag dat iedereen zich (werk)fit voelt en de energie heeft om leven en werk de “eigen gewenste kleur” te geven. Veel mensen vinden hun eigen weg daarin. Er zijn ook mensen die daarin een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Daarom hebben we de WRKFit workshops ontwikkeld. Samen met een ervaren trainer/coach en de andere workshopgenoten stippelt de deelnemer zijn/haar weg naar een vitaal leven uit.

In het dagelijkse leven en in je werk fit zijn en daarvan genieten is het doel van de workshops.

WRKFiT word je in 10 bijeenkomsten van 2 uur.

In deze bijeenkomsten komt aan de orde wat nodig en nuttig is om jou weer WRKFiT te krijgen. Soms zijn dat gezamenlijke acties, soms in kleine groepjes met gelijkgestemden en soms individueel.

Trainingsschema, sportbegeleiding en coaching

Deelnemers krijgen een trainingsschema en sportbegeleiding, tegelijkertijd bezoeken ze op regelmatige tijden bijeenkomsten met een talentcoach. Deze gaat samen met de deelnemer op zoek naar de talenten, competenties en dingen die de deelnemer goed kan en leuk vindt.

In diverse sessies kunnen de deelnemer hun talenten trainen, oefenen, werken, zodanig dat ze er in de praktijk ook wat mee kunnen doen.

Het fundament van de workshops zijn de pijlers voor positieve gezondheid.

Delen is leuk!