De mislukking van algemeen geaccepteerde arbeid

De mislukking van algemeen geaccepteerde arbeid. 

Met de intrede van de Participatie-wet is ook het principe van algemeen geaccepteerde arbeid ingevoerd. Kort door de bocht: als je een uitkering ontvangt, moet je het werk aanvaarden dat je kunt, ongeacht niveau of aard van het werk.

In de praktijk werkt dit voor zowel de werkzoekende als de werkgever niet.

De grootste uitdaging van de komende tijd voor de werkgever is het vinden en binden van goed personeel. Voor de werkzoekende is dat het vinden van een baan die bij hem/haar past en waarin hij voor langere tijd met plezier presteert.

Algemeen geaccepteerde arbeid

In al haar wijsheid heeft de overheid echter het principe van algemeen geaccepteerde arbeid ingevoerd. De kern daarvan luidt als volgt:”Op grond van de arbeidsplicht ben je, als je tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent en een uitkering in het kader van de Participatiewet of Werkloosheidswet ontvangt, verplicht algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden."

Met algemeen geaccepteerde arbeid wordt arbeid bedoeld die algemeen maatschappelijk aanvaard is. In het algemeen geldt dat aard en omvang van het werk niet hoeven aan te sluiten bij jouw opleiding, ervaring en wensen. Er mag dus van je verwacht worden dat je werk aanvaardt met meer of minder uren dan je eerst werkte. Men mag ook van jou verwachten dat je een tijdelijk dienstverband of een uitzendbaan aanvaardt of dat je werk aanvaardt met een lagere beloning dan waarvoor je in het verleden werkte.

Wie is er blij met een dergelijke baan?

In elk geval niet de werkgever. Die klaagt steen en been over ongemotiveerde mensen die komen solliciteren omdat ze moeten. Of, erger nog, ze starten met werken en vinden er niets aan. Hebben geen passie voor het werk en hebben niets met het bedrijf en de omgeving waarin ze werken. Dus... de (potentiële) werknemer is ook niet gelukkig met zijn baan. Ziet er elke dag tegenop om weer naar het werk te gaan met alle gevolgen van dien.

In onze dagelijkse praktijk blijkt steeds weer dat werkgever en werknemer op elkaar uitgekeken raken doordat er geen klik is, te weinig motivatie en inzet en teveel ziekteverzuim.

Onderzoek waar een werkzoekende affiniteit mee heeft

Een constructieve oplossing zou zijn om bij elke werkzoekende te onderzoeken met welk werk en welke werkomgeving hij/zij affiniteit heeft. En hem/haar te verbieden om te solliciteren op werk waarmee hij/zij geen affiniteit heeft en hem/haar te verplichten zich volledig te richten op mogelijkheden waarmee hij/zij wel affiniteit heeft!

Delen is leuk!